Wydarzenia towarzyszące

III edycja bezpłatnej konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Start’up-Przemysł"

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI, EIT Raw Materials oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start’up – Przemysł” która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza na stronie do 8 Maja: http://iati.pl/iii-edycja-bezplatnej-konferencji-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl-zapisy/

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowy i  marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży. Więcej informacji dostępnych na: http://iati.pl/iii-edycja-bezplatnej-konferencji-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl-zapisy/

Konferencja "Surowce dla gospodarki Polski"

Organizatorami są: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego.

Powszechna świadomość tego, że firmy górnicze są filarami budżetu jest niewielka, więc niezbędna jest szeroka i rzetelna informacja o potrzebach oraz znaczeniu górnictwa dla gospodarki krajowej, produkcji energii, materiałów przemysłowych i innych produktów, stanowiących podstawę życia społecznego i ekonomicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Organizacją Konferencji zajmuje się Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19 maja 2017 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl lub nr tel 76/8478585.

Program dostępny na stronie: http://pracodawcy.pl/konferencja-pt-surowce-dla-gospodarki-polski/