Program

23 Maja

8:00-18:00 Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej – AGH, hol gmachu głównego paw. A0 parter, 1 piętro

8.00-8.50 Rejestracja uczestników

8.50-9.00 Otwarcie targów

9:00-10:30 TAURON – O krok od sukcesu. Rekrutacja bez tajemnic (Aula)

10:30-10.45 Jeremy Crozier – President and Director, Volcanic Gold Mines, Inc. – How to succeed in a mineral exploration career

10.45-10.55 Otwarcie sesji VIP: Dr Michał Młynarczyk / Denise McCluskey – EIT Raw Materials

10:30-11:45  Sesja VIP – prezentacje firm z sektora surowców: Gold Mines, DMT, Boliden, IMN,.ZGH Bolesław, Hunter Dickinson (Aula)

9.15-18.00 Rekrutacja przez działy HR wybranych przedsiębiorstw paw. A0 1 piętro

12:00-16:00 Konferencja "Surowce dla Gospodarki Polski" – paw. A0 Aula

11:30-12:00 Rejestracja

12:00-12:10 Otwarcie Konferencji – JM Rektor AGH

12:10-13:10 Przedstawiciele administracji państwowej

13:10-15:00 Surowce a przemysł: GIPH, KGHM, ZGH, Bolesław, PGE GiEK/ZPPPWB, ZPK, SPC, KGOiR, Coal Holding

15:00-16:00 Dyskusja

16:00 Lunch

11.00-18.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start’up-Przemysł

8:30- 9:15 Rejestracja

9:15-10:00 Otwarcie Konferencji – Dr hab. Anna Siwik, Prorektor AGH, B. Staszków ZPPM – Jak zdobyć pracę marzeń – wskazówki dla absolwentów

10:00-11:00 Kopalnie Wapienia „Czatkowice” oraz Tauron Wydobycie

11:10-12:00 Ochrona Środowiska

12:00-13:00 Mechanika, mechatronika, nanotechnologie, IT

13:00-14:00 Przerwa na lunch

14:00-15:00 Sesja posterowa, I tura, II piętro

15:15-16:30 Sesja posterowa, II tura, II piętro

16:30-17:00 Ogłoszenie wyników konkursu posterów

 24 Maja

11.00-18.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start’up-Przemysł

  9:30-11:00 Biomasa – Eko-Bionom

11:00-11:15 J. Małkuch-Świtalska (Poldoc) – Kurs Trenerów Nauki

11:15-12:30 Gospodarka o obiegu zamkniętym

12:30-13:00 M. Smol (IGSMiE PAN)Quiz z GOZ

13:00-14:00 Przerwa na lunch, przed salą 213

14:00-16:00 Ekonomia i Zarządzanie