O nas

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wroclawiu i  Krakowie.

Oferta:

Do udziału w Targach zapraszamy również podmioty z Polski nie będące członkami EIT Raw Materials. Oferujemy:

  • stoiska wystawowe – 3-4 mopłaty za stoiska: duża firma – 2500 zł netto, średnia – 2000 zł netto, mała i inne podmioty gospodarcze (klastry, fundacje) – 1500 zł netto;
  • pakiety sponsorskie – złoty, srebrny, brązowy – indywidualnie negocjowane;
  • udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych podczas Targów EIT Raw Materials;
  • uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach towarzyszących.

Cel targów:

  • Możliwość pozyskania najlepszych studentów z Polski i z zagranicy;
  • Wsparcie studentów w budowaniu ich ścieżki kariery;
  • Zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i  marketingowym z  udziałem młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów;
  • Umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i  innymi podmiotami;
  • Promocja i transfer do przemysłu nowych technologii wyrobów lub innych rozwiązań w zakresie polityki surowcowej;
  • Pozyskanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej przez najlepsze instytucje z sektora surowcowego.